– Ogłoszenia o zamówieniu 2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Link do postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie

Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do formularza oferty – art. spożywcze

Załącznik nr 2 do formularza oferty – warzywa i owoce

Załącznik nr 3 do formularza oferty – mięso

Załącznik nr …

Czytaj więcej „Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w 2023 roku – część 1″

– ogłoszenie o zamówieniu

– SWZ na dostawę oleju opałowego

– formularz ofert zał. nr 1

– oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zał. nr 2

– projektowane postanowienia umowy zał. nr 3

– zobowiązanie art. 118 ust.1 zał. nr 4

– oświadczenie art.117 ust. 4 zał. nr 5

– informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

– informacja z otwarcia ofert

-informacja o wyborze …

Czytaj więcej Ogłoszenie o zamówieniu dostawa oleju 2022

Back to top