– Zakres usług

Zakres usług Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec”

Wyspecjalizowana kadra oraz odpowiednie przystosowanie naszego Domu pozwala nam na zapewnienie odpowiednich warunków oraz wsparcie życia osób niepełnosprawnych.

Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy „Wędrowca”

Nasze Mieszkanki na każdym etapie pobytu w Domu mogą liczyć na wsparcie i pomoc zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. Naszym zadaniem jest rozpoznawanie Ich potrzeb, rozwiązywanie problemów i pomoc w pokonywaniu trudności. Dla każdej Podopiecznej tworzony jest indywidualny plan wsparcia, który jest wspólnie z Nią realizowany i weryfikowany. Pomagamy również w podjęciu decyzji w sprawie wyboru pracownika  pierwszego kontaktu oraz nawiązujemy współpracę z rodzinami naszych Podopiecznych.

Co „Wędrowiec” oferuje Mieszkankom?

Nasz Dom umożliwia i organizuje pomoc Mieszkankom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących Im w takim samym stopniu jak innym pacjentom. Zapewniamy kontakt ze specjalistami oraz specjalistyczne badania. Posiadamy gabinet zabiegowy zaopatrzony w leki, artykuły sanitarne, środki higieniczne oraz przedmioty ortopedyczne. Placówka pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.Raz w tygodniu przyjeżdża do nas lekarz internista. W przypadku nagłych zachorowań udziela pomocy na wezwanie. Podopieczne są pod stałą opieką lekarza psychiatry i neurologa.

Pracownik socjlany wspiera nasze Mieszkanki w sprawach socjalno-bytowych już od momentu wydania decyzji kierującej daną osobę do Domu Pomocy Społecznej. Odgrywaają bardzo istotną rolę w życiu naszych Podopiecznych, będąc niejako Ich łącznikami ze światem zewnętrznym. Świadczy on usługi, które obejmują pomoc w sprawach życia codziennego, nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem i pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, poprzez współpracę z instytucjami publicznymi. Są wsparciem dla nowo przybyłych Mieszkanek, pomagając Im oswajać się z nową rzeczywistością i biorąc aktywny udział w Ich adaptacji, wspierają także w rozwiązywaniu wszelkich problemów i pomagają w dopełnieniu formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Utrzymują również ścisły kontakt z rodzinami naszych Podopiecznych, a także odpowiadają za prowadzenie spraw Mieszkanek, w tym akt osobowych, rent, zasiłków, emerytur oraz odpłatności za Ich pobyt w Domu.

Wraz z Zespołem Opiekuńczo-Terapeutycznym, pracownik socjalny przejmuje pełną odpowiedzialność za rozpoznanie potrzeb, życzeń, a także problemów nowoprzybyłej Mieszkanki.

Poza zajęciami ogólnousprawniającymi, w naszym Domu, na zlecenie lekarza, prowadzona jest również rehabilitacja. Nasze Podopieczne mają do dyspozycji bogato wyposażoną w najnowszy sprzęt salę rehabilitacyjną, w której prowadzone są zajęcia usprawniania ruchowego. Wykonujemy zabiegi fizykoterapeutyczne oraz masaże, prowadzimy gimnastykę, korzystamy ze sprzętu rehabilitującego. Organizujemy także rehabilitację przyłóżkową dla Mieszkanek, które nie poruszają się samodzielnie.

Psycholog w „Wędrowcu” zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną. Prowadzi terapie funkcji poznawczych, uczestniczy w interwencjach kryzysowych, a także oferuje psychoterapię wspierającą. Wnikliwa obserwacja naszych Mieszkanek pozwala na indywidualne, rzetelne podejście do Ich problemów, a nadrzędnym celem jest przekłucie Ich słabszych stron w potencjał, co ma na celu podnieść Ich samoświadomość i odbudowę poczucia własnej wartości.

Nasz psycholog kieruje się maksymą M.H.Ericksona: I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz robić, to pokazać innym, że taki jesteś, która stała się mottem całego naszego zespołu.

W naszym Domu codziennie są organizowane zajęcia terapeutyczne, które odbywają się w odpowiednio przystosowanych salach i pracowniach. Podopieczne dzielone są na grupy według stopnia niepełnosprawności, co pozwala nam na jak najlepsze dostosowanie zajęć do Ich możliwości. Podczas zajęć uczymy Je funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym i pokazujemy, że mogą żyć tak samo, jak inni ludzie, bez względu na swoje ograniczenia. Terapia jest prowadzona indywidualnie lub grupowo.

Jakie formy terapii prowadzimy?

 • Ergoterapia
 • Arteterapia
 • choreoterapia
 • Hortikuloterapia
 • Silwoterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Biblioterapia
 • Ludoterapia
 • Filmoterapia
 • Terapie manualne
 • Treningi: nordic walking, edukacyjny, ekonomiczny, integracyjny, mobilizujący do aktywności w czynnościach domowych, umiejętności spędzania wolnego czasu.

Prowadzimy także dodatkowe zajęcia, takie jak dogoterapia, terapia przez ruch i muzykoterapia dla chętnych Mieszkanek

Staramy się, by oferowany przez nas program terapii, będący standardem w każdym DPS, stanowił atrakcyjną wartość i dawał radość naszym Podopiecznym, dlatego dążymy do tego, by jak najbardziej uatrakcyjniać formę terapii zajęciowej. W miarę możliwości staramy się prowadzić zajęcia poza terenem Domu, aby umożliwić Mieszkankom nawiązanie relacji z osobami z innego otoczenia oraz światem zewnętrznym. W zależności od sezonu, organizujemy naszym Podopiecznym wycieczki krajoznawcze i wizyty w takich miejscach, jak filharmonia, teatr, muzeum, kino, restauracja, oceanarium czy basen. Umożliwiamy Im wyjścia do sklepu w ramach treningu ekonomicznego i nauki obycia w społeczeństwie, a także do salonów kosmetycznych czy do fryzjera. Nasze Podopieczne regularnie angażują się w wolontariat, np. w zaprzyjaźnionym schronisku dla bezdomnych zwierząt „Psitul mnie” w Zabrzu. Współpracujemy również z Biblioteką Pedagogiczną w Bytomiu, by zapoznawać Podopieczne ze światem książki, a także utrzymujemy kontakty z zaprzyjaźnionymi Domami Opieki Społecznej, dzięki czemu Mieszkanki mogą zawierać nowe znajomości, jak również z  uczniami ze szkół specjalnych oraz dziećmi z bytomskich przedszkoli.

 • Raz w tygodniu w naszym Domu odbywa się „Terapia poprzez ruch” – zajęcia taneczne prowadzone przez profesjonalnego instruktora. Ich efektem jest m.in. debiut naszych Mieszkanek na deskach Teatru Tańca i Ruchu „Rozbark”, w improwizacji tanecznej „Po prostu My”.
 • Aktywnie bierzemy udział w wydarzeniach kulturalnych, np. Narodowym Czytaniu, zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Bytomiu, a także w czytaniu dzieciom w przedszkolach.
 • Organizujemy pokaz mody, na którym wraz z Mieszkankami wcielamy się w role modeli i prezentujemy zaprojektowane i wykonane przez Nie oraz nas stroje. Ostatni pokaz odniósł wielki sukces, spotkał się z niezwykle przychylnym przyjęciem publiczności, a na specjalne zaproszenie wystąpiliśmy w Wiśle. Chętnie przygotowujemy różne ciekawe wewnętrze konkursy, które działają na Mieszkanki motywująco.
 • Zachęcamy nasze Podopieczne do udziału w pracach ogrodowych oraz domowych. Organizujemy zajęcia kulinarne, wspólnie przygotowujemy przetwory, wykorzystujemy dary lasu do tworzenia różnych sezonowych dekoracji.
 • Podczas terapii manualnych stawiamy na atrakcyjność – wspólne wyszywanie, nieskomplikowane prace techniczne, rękodzielnictwo. Mieszkanki są angażowane w stworzenie okazjonalnych upominków, kartek okolicznościowych, drobnych artystycznych instalacji.
 • Organizujemy spotkania integracyjne oraz festyny i różnego rodzaju dni zabaw, które sprawiają naszym Mieszkankom (i nam samym!) mnóstwo radości.
 • Zachęcamy także do aktywności fizycznej – jak tylko pogoda pozwala, uprawiamy nordic walking, co każdemu z nas wychodzi na dobre.
 • Co oczywiste – cały Dom angażuje się w celebrowanie Świąt oraz Sylwestra, urządzamy również okazjonalne bale karnawałowe, także z udziałem gości.
 • Posiadamy odpowiednio przystosowaną Salę Doświadczania Świata, gdzie Mieszkanki mogą się zrelaksować i wyciszyć, w ramach terapii relaksacyjnej.
 • Aktywnie prowadzimy kronikę z każdego roku w „Wędrowcu”, gdzie opisujemy wszystkie ważne wydarzenia, a także wklejamy zdjęcia, by mieć pamiątkę.
 • Działamy na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i pracujemy na ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach społecznych związanych z osobami o szczególnych potrzebach.

Podczas zajęć i terapii staramy się unikać nudy, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważna w życiu tak wysoko wrażliwych osób, jak nasze Podopieczne, jest rutyna, dlatego zawsze staramy się szukać złotego środka, by nasze poczynania budziły w nich pozytywne wrażenia i zachęcały do aktywnego uczestnictwa. Nie stosujemy żadnych form nacisku, które mogłyby wywoływać dyskomfort i budzić poczucie zagrożenia – pozytywnie wspieramy Ich wewnętrze motywacje, jednocześnie dbając o dyscyplinę i realizując przygotowany program. 

.

Back to top