– admin

– ogłoszenie o zamówieniu

– SWZ na dostawę oleju opałowego

– formularz ofert zał. nr 1

– oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zał. nr 2

– projektowane postanowienia umowy zał. nr 3

– zobowiązanie art. 118 ust.1 zał. nr 4

– oświadczenie art.117 ust. 4 zał. nr 5

– informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

– informacja z otwarcia ofert

-informacja o wyborze …

Czytaj więcej Ogłoszenie o zamówieniu dostawa oleju 2022

Back to top