– Bip

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie – art. 118 ust. 1

Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie – art. 117 ust. 4

Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej …

Czytaj więcej Dostawa oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej “Wędrowiec” w 2024 roku – część 1

Back to top