– Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie – art. 118 ust. 1

Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie – art. 117 ust. 4

Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej …

Czytaj więcej Dostawa oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej “Wędrowiec” w 2024 roku – część 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ na dostawę żywności w 2024 roku

Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ

Oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 – artykuły spożywcze, sypkie i przyprawy

Załącznik nr 2 – warzywa i owoce

Załącznik nr 3 – mięso, wędliny i produkty mięsne oraz wyrobów drobiowych

Załącznik …

Czytaj więcej Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej “Wędrowiec” w Bytomiu w 2024 roku

SWZ na dostawę oleju opałowego

Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ

Zobowiązanie art. 118 ust 1 – załącznik nr 4 do SWZ

Oświadczenie art. 117 ust. 4 – załącznik nr 5 do SWZ

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja …

Czytaj więcej Dostawę oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w Bytomiu w 2023 roku – część 2

Back to top