– Cel Domu Pomocy Społecznej

Cel Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec”

Prawdziwą miarą człowieka jest to, jak traktuje kogoś, kto nie może mu się w żadnej sposób odwdzięczyć. 

Celem Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” jest pomoc w godnym i wartościowym doświadczaniu życia przez Kobiety o różnym stopniu niepełnosprawności. Robimy wszystko, by nie czuły się wyobcowane we współczesnym świecie i by czerpały z niego radość na miarę swoich możliwości.

Prowadzimy liczne zajęcia, które mają na celu Ich uspołecznianie, naukę funkcjonowania w życiu codziennym, aktywizację i poprawę kondycji psychofizycznej, odkrywanie Ich potencjałów oraz znalezienie właściwych reakcji na bodźce zewnętrzne i właściwych sposobów radzenia sobie z nimi.  

Wychodzimy także z założenia, że każdy zasługuje na przyjemność, na chwile radości i na szczęście, jednak nie każdy potrafi o nie samodzielnie zawalczyć. Staramy się więc dostarczać naszym Mieszkankom różnych wrażeń i wartości, by miały poczucie, że świat, który je otacza, jest Im przychylny i przyjazny, odpowiedni dla takich osób, jak One, by mogły czerpać z niego satysfakcję i odkrywać bez względu na swoje ograniczenia.

W myśl tego, że nasze Podopieczne mają w życiu już wystarczająco dużo barier, staramy się stwarzać dla nich jak najbardziej przyjazną przestrzeń, która pozwoli Im pokonać przynajmniej niektóre z nich. Nie budujemy dla Nich nowych murów, a wszelkie te, które powstały niezależnie od nas i których nie da się zburzyć, staramy się otaczać pnączami postępów, dobrych wspomnień, sukcesów i radości.   

Back to top