– Bip

SWZ na dostawę oleju opałowego

Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ

Zobowiązanie art. 118 ust 1 – załącznik nr 4 do SWZ

Oświadczenie art. 117 ust. 4 – załącznik nr 5 do SWZ

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja …

Czytaj więcej Dostawę oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w Bytomiu w 2023 roku – część 2

Back to top