– Bip

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ na dostawę żywności w 2023 r. – część 2SWZ – załącznik nr 1 – formularz oferty

SWZ załącznik nr 2 – oświadczenie

SWZ załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do formularza oferty – art spożywcze

Załącznik nr 2 do formularza oferty – warzywa i owoce

Załącznik nr 3 do formularza …

Czytaj więcej Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” w Bytomiu w 2023 roku – część 2

Back to top